Vorige schepen van wonen laat bewust na om 324.500 euro onterechte premies terug te vorderen

Uit de evaluatie van de stedelijke premie voor jongeren die een eerste woning kopen, blijkt dat de vorige schepen van wonen haar eigen reglementen met de voeten trad. Toen haar administratieve diensten controleerden of mensen zich wel aan de voorwaarden hielden, parkeerde ze die dossiers en weigerde ze de onterechte premies terug te vorderen. Daardoor liep de stadskas meer dan 300.000 euro mis. ‘Geld dat naar mensen in nood had kunnen vloeien’ aldus huidig schepen van Wonen Kurt Claeys.

Het nieuwe stadsbestuur houdt momenteel alle stedelijke premies die verband houden met wonen en renovatie tegen het licht. “We willen het doel van de premies evalueren en de reglementen bijschaven of actualiseren waar nodig” stelt schepen Kurt Claeys. Bij de evaluatie van de stedelijke premie voor de verwerving van een eerste woning, stelde hij echter vast dat het reglement volledig met de voeten werd getreden. Aan de toekenning van de premie van 5.000 euro zijn immers verschillende voorwaarden verbonden. Er is onder meer een leeftijdsvereiste: de premie kan aangevraagd worden tot de leeftijd van 35 jaar. Eens de premie toegekend is, moet men ook aan een aantal voorwaarden blijven voldoen. Zo moet men het pand zelf bewonen en mag men het niet verhuren.

De vorige schepen van wonen had blijkbaar geen oog voor die voorwaarden van haar eigen reglement. Van zodra dit duidelijk werd vroeg huidig schepen Kurt Claeys onmiddellijk alle details op bij de administratie. De dienst was midden 2016 zelfs met de opvolging van de voorwaarden gestopt, in de wetenschap dat er tóch geen wil was om het reglement na te leven. 59 van de destijds 427 toegekende dossiers voldoen op vandaag niet meer aan de voorwaarden, goed voor 295.000 euro aan onterechte premies en 29.500 euro aan administratiekosten.

Dossiers ‘geparkeerd’

25 mensen en/of koppels wonen zelfs niet meer in Oostende. Hiermee wordt volledig voorbij gegaan aan het doel van de premie, namelijk jongen mensen overtuigen om zich in Oostende te vestigen. In een aantal gevallen is de woning verhuurd of schreef de ontvanger van de premie zich zelfs nooit in op het adres. Extra pijnlijk is het feit dat er ooit één dossier wél teruggevorderd werd, dan nog van iemand die in Oostende bleef wonen. Een aantal andere dossiers werd door de vorige schepen ‘geparkeerd’ in e-besluit, het elektronisch systeem waarbinnen de zitting van het college van burgemeester en schepenen wordt voorbereid. Dat betekent dat die dossiers door de diensten werden voorbereid maar nooit werden geagendeerd door de toenmalige schepen. Ze waren dus nooit zichtbaar voor de collega-schepenen.

“Ofwel pas je een reglement toe, ofwel verander je het reglement. Een reglement gedurende zes jaar negeren, kan je zonder meer benoemen als wanbeleid. 324.500 euro is geen klein bedrag. Die middelen hadden kunnen vloeien naar mensen in nood” stelt schepen Kurt Claeys.

“We zullen als stadsbestuur samen grondig bekijken hoe we met dit probleem kunnen omgaan en wat de verschillende mogelijkheden zijn. We zullen daarbij niet over één nacht ijs gaan” besluit burgemeester Bart Tommelein. Het reglement wordt binnenkort alvast aangepast.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.