Vlaamse regering kent 60.000 euro subsidie toe voor stadsvernieuwing Westerkwartier in Oostende

De Vlaamse regering heeft vrijdag op voorstel van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers beslist om conceptsubsidies toe te kennen aan verschillende stadsvernieuwingsprojecten. Ook Stad Oostende kan voor de wijk Westerkwartier rekenen op een subsidie van 60.000 euro.

De stad Oostende ontvangt van Vlaanderen 60.000 euro ter ondersteuning van het project ‘Westerkwartier als wijk van de toekomst, het belang van de tussenschaal’. De Oostendse wijk Westerkwartier vormt een interessante wijk met een typisch stedelijk karakter. Het is de dichtbevolkste wijk van Oostende en er werd jarenlang ingezet op de wijkwerking. Er loopt reeds een wijkverbeteringscontract om kwetsbare wijken aan te pakken en in te spelen op uitdagingen en kansen. Conclusies uit onderzoeken in deze wijk kunnen ook voor andere steden en gemeenten interessant zijn.

Schepen van Ruimte en Wonen Kurt Claeys: ​ “Met de stadsvernieuwingsprojecten wil Vlaanderen ondersteuning geven om steden aantrekkelijker, duurzamer en leefbaarder te maken. In het Westerkwartier loopt reeds een wijkverbeteringscontract, in dat kader krijgt Oostende bijkomende steun. Hiermee zullen we onderzoeken hoe de inrichting van het openbaar domein kan gewijzigd worden om maximaal bij te dragen aan een leefbare wijk.”

Stadsvernieuwing

Bart Somers, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur: “Onze steden staan nooit stil. Het zijn plekken waar er voortdurend beweging is, een drang naar innovatie en vernieuwing. Met de conceptsubsidies stadsvernieuwing ondersteunen we steden om een nieuwe visie te ontwikkelen op een stadsgebied. Om de aantrekkelijkheid, de leefbaarheid en de duurzaamheid van hun stad een boost te geven. En het zo voor hun inwoners een nog aangenamere plek te maken om te wonen, werken en leven.”

Wijk van de toekomst

Volgens Oostends Burgemeester Bart Tommelein kan het Westerkwartier dankzij deze steun een voorbeeld worden voor toekomstige projecten: “Met deze steun wil de stad inzetten op een conceptstudie als wijk van de toekomst. Een wijk waar de openbare ruimte wordt gedeeld, gaande van vrije tijd tot mobiliteit. Er zal worden onderzocht hoe de inrichting van het openbaar domein kan gewijzigd worden om maximaal bij te dragen aan een leefbare wijk. Het Stadsatelier Oostende zal nu dus op een innovatieve manier verder aan de slag gaan met de wijk, waarbij nieuwe ontwikkelingen volop aandacht zullen hebben voor de sociale mix, energiezuinigheid, mobiliteit, enz.”