Vijf woonactoren vanaf 1 juli 2023 samen in een woonmaatschappij

Woonsprong zal het sociaal wonen in Bredene, Gistel, Ichtegem, Middelkerke, Oostende en Oudenburg organiseren en zo een verlengstuk vormen van het woonbeleid.

De nieuwe woonmaatschappij in de regio Midden-Kust wordt bekend onder de naam Woonsprong en zal voortaan het sociaal wonen in Bredene, Gistel, Ichtegem, Middelkerke, Oostende en Oudenburg organiseren. De gloednieuwe Raad van Bestuur werd op vrijdag 23 juni 2023 geïnstalleerd en duidde Kurt Claeys aan tot voorzitter. Woonsprong biedt een dak boven het hoofd van zo’n 4.500 gezinnen, hierin maken ook 300-tal private verhuurders mee het verschil. De grootste uitdagingen ziet Woonsprong thans in het uitwerken van haar lopende en aankomende (renovatie)woonprojecten, het verder versterken van haar band met het volledige werkingsgebied én met al haar huurders en private verhuurders.

De Vlaamse Overheid hervormt de sociale huisvestingssector: over heel Vlaanderen slaan sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren de handen in elkaar. In totaal komen er 42 woonmaatschappijen, zo ook in de regio Midden-Kust.

Sociale huisvestingsmaatschappijen De Gelukkige Haard, De Oostendse Haard en WoonWel vormen er vanaf 1 juli 2023 de nieuwe woonmaatschappij samen met de sociale verhuurkantoren Woondienst JOGI en SVK Koepel Bredene-Oostende. Deze nieuwe woonactor krijgt de naam Woonsprong en zal actief zijn in Bredene, Gistel, Ichtegem, Middelkerke, Oostende en Oudenburg. De Raad van Bestuur werd op vrijdag 23 juni 2023 geïnstalleerd en duidde tijdens haar eerste zitting Kurt Claeys aan als voorzitter.

Eerder werd al bekend dat Sara Casteur vanaf 01 juli 2023 Woonsprong zal leiden als Algemeen directeur. Ze is daarbij omringd door een team van ervaren directeuren en personeelsleden uit de huidige SHM’s en SVK’s.

HEFBOOM VOOR MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING

Woonsprong wil een betaalbaar en kwaliteitsvol (t)huis aanbieden voor wie het nodig heeft. “We stellen de sociale (kandidaat)-huurders, -kopers, -leners centraal. Voor hen is er maar één aanspreekpunt voor alles wat met sociaal wonen te maken heeft. De slagkracht en efficiëntiewinst die uit deze operatie voortvloeit is een troef voor iedereen. Woonsprong is één van de fundamenten in de strijd tegen armoede. Het zorgt voor een ruim aanbod betaalbaar wonen waarbij het ook onze zorg is om van een huis een thuis te maken in aangename buurten.”, aldus voorzitter Kurt Claeys.

Het bieden van een toegankelijke dienstverlening, met een kortere wachtlijst waar mensen met een hoge woonnood tijdig geholpen kunnen worden, alsook huurbegeleiding en begeleide aankoop op maat zijn eveneens cruciale elementen in de visie van Woonsprong. “Wij kunnen deze ambitie realiseren als wij samen met de lokale besturen en andere lokale partners en organisaties onze verantwoordelijkheid nemen. Dit is ook een absolute sterkte van Woonsprong en zo kunnen we het verlengstuk worden van het lokale woonbeleid.”, vult algemeen directeur Sara Casteur aan.

ENKELE CIJFERS

Woonsprong geeft meer dan 4.500 gezinnen een dak boven hun hoofd. Hierin maken zo’n 300 private verhuurders mee het verschil. De fusionerende actoren hebben ook al heel wat woonprojecten opgestart, die nu nog niet opgeleverd zijn. Dit gaat over bijna 780 huurwoningen & 165 koopwoningen die er nog eens bijkomen.

AANTALHuurwoningen in eigendomPrivate (ver)huurLopende projecten huurwoningenLopende projecten koopwoningen
Bredene3847628
Gistel303486124
Ichtegem45
Middelkerke167110
Oostende300035140374
Oudenburg1435828357
TOTAAL3.997578*776165

*via zo’n 300 private verhuurders, waarvan sommige meer dan één woning aanbieden voor sociale verhuur.

Naast de verhuur van sociale woningen (uit eigendom en van private verhuurders) bouwt en verkoopt Woonsprong ook sociale koopwoningen. Tevens hanteert Woonsprong de visie om onverhuurbare sociale huurwoningen (wegens niet meer financieel haalbaar om efficiënt te renoveren) openbaar te verkopen, waarbij de opbrengst uit deze verkopen integraal geïnvesteerd wordt in renovatie- en nieuwbouwprojecten.

OVERNAMES HUURWONINGEN & GRONDRESERVES

Woonsprong opereert in een eigen werkingsgebied dat afgebakend wordt door de zes steden en gemeenten van deze regio Midden-Kust. Dit betekent dat woningen en grondreserves die in het werkingsgebied liggen én momenteel nog eigendom zijn van SHM’s of woonmaatschappijen buiten het werkingsgebied moeten overgenomen worden.

Dit gaat om:

  • 108 woningen in Middelkerke (Ijzer en Zee) + 49 woningen in Middelkerke
  • 86 woningen in Ichtegem (De Mandel)
  • 38 woningen in Oudenburg (De Mandel)
  • 128 woningen in Eernegem (Vivendo)
  • 52 huurovereenkomsten private eigenaars in Middelkerke (RSVK Westkust)
  • Grondreserves in Middelkerke en Ichtegem


UITDAGINGEN & TOEKOMSTPLANNEN

Woonsprong en de volledige sociale huisvestingssector staan voor grote uitdagingen door opeenvolgende crisissen, stijgende woning- en grondprijzen en vooral het energievraagstuk. “We staan er voor, we moeten er door en we gaan dat ook goed doen in het belang van onze huurders. Eén uitdaging overstijgt dit alles wel”, zo belicht algemeen directeur Sara Casteur, “In de jaren ’70 bouwde men evenveel op één jaar tijd, als men nu bouwt op één legislatuur (6 jaar). Dit komt omdat stedenbouwkundige en Vlaamse procedures veel strenger zijn dan toen, en omdat er nu ook met heel wat extra aspecten zoals erfgoedkwesties, milieuvriendelijk bouwen en energiezuinig bouwen rekening moet worden gehouden. Net die massa woningen uit de jaren ’70 zijn nu aan renovatie toe. De verwachtingen daaromtrent liggen zeer hoog en men wil dit zeer snel, maar de regelgeving is zoveel complexer dan 50 jaar geleden. Dus dat gaat zomaar niet. En dan zijn er nog de bewoners zelf, die we met goeie zorgen willen begeleiden én de niet-evidente beweging in herhuisvesting.”

Het behouden van connectie met het volledige werkingsgebied sluit daar qua uitdaging naadloos op aan. “Het evenwicht tussen wat we als woonmaatschappij in eigendom hebben en wat komt via private verhuurders, de mix tussen sociale woningen en private woningen, … dat is mee bepalend voor het lokale woonbeleid. Dat de steden en gemeenten in Woonsprong vertegenwoordigd zijn, dat zorgt alvast voor een stevig fundament in het verder uitstippelen van het woonbeleid. We verzekeren dat de reeds lopende projecten in alle steden en gemeenten waar Woonsprong actief is niet stilvallen én dat we de op stapel staande woonprojecten op een efficiënte manier verder zullen uitwerken. We bouwen nog meer doordacht voor zij die het nodig hebben.”, besluit voorzitter Kurt Claeys.