Stad Oostende keurt nieuwe invulling site Hotel Du Louvre goed: omgevingsvergunning voor bouw meergezinswoning

Op de site van het vervallen Hotel Du Louvre zal een meergezinswoning met 8 woongelegenheden worden gebouwd. De Stad keurde daarvoor de omgevingsvergunning goed. Het respect voor de erfgoedwaarden blijft: de gevel wordt heropgebouwd. Er is binnen dit project ook ruimte voorzien om auto’s en fietsen te stallen en er komt een extra groene toets.

Stad Oostende keurt de omgevingsvergunning goed voor de bouw van een meergezinswoning met 8 woongelegenheden na de sloop van het volledig vervallen Hotel Du Louvre. Het project omvat de heropbouw van de historische gevel en de verbouwing van de woning palend aan de rechterzijde van de site. De aanvraag voor de panden in de Karel Janssenslaan 12-12A en 12B, is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften.

Nieuwe toekomst voor vervallen site

De nieuwe meergezinswoning zal, net als de bestaande toestand, uit vier bouwlagen en een dakvolume bestaan. Het dakvolume wordt zeer beperkt opgetrokken. De daken van de garages en bergingen worden voorzien in groendak. In verhouding tot de bestaande bebouwing blijft een deel van het perceel, namelijk 159,61m², ​ onbebouwd. De binnenruimte zal dus een stuk groener ogen.

De rechter aanpalende woning wordt verbouwd. Het pand met hoge locuswaarde krijgt een renovatie. De voorgevel blijft ongewijzigd. Het achterhuis wordt gesloopt en vervangen door een stadstuin van 38m².

Het project voorziet 6 garageboxen en 3 autostaanplaatsen op het eigen terrein waarmee het tegemoet komt aan de opgelegde parkeercoëfficiënten. Er is ook een ruime fietsenberging voorzien.

Heropbouw gevel

Hotel Du Louvre is al jarenlang een kankerplek in de stad. De bouwfysische toestand van het pand laat renovatie niet meer toe. De jarenlange stilstand in dit dossier heeft het pand en de buurt geen goed binnen een homogeen erfgoedensemble. De gevelafwerking, namelijk cementering, laat heropbouw toe mits nauwgezette opmeting van alle geveldetaillering. Het schrijnwerk wordt gereconstrueerd naar het bestaand model met de oorspronkelijke onderverdeling.

“De stilstand van de voorbije decennia was voor niemand een goede zaak, hier zijn geen winnaars. Kankerplekken als deze moeten met respect voor erfgoedwaarden, de eigenaars, de buurt en de stad aangepakt worden. Op vandaag ligt een mooi en evenwichtig project klaar dat voldoet aan alle de stedenbouwkundige voorschriften”, aldus schepen Kurt Claeys.