Stad Oostende behaalt bindend sociaal objectief

Het aanbod van sociale woningen in Oostende voldoet aan de verwachtingen vanuit de Vlaamse overheid. Intussen sloot Stad Oostende een nieuwe overeenkomst met Vlaanderen om nog meer kwalitatieve sociale woningen te kunnen aanbieden.

Vlaanderen wil het sociaal woonaanbod uitbreiden en wil daar ook wat vaart achter steken. Elke Vlaamse stad of gemeente kreeg daarom een ‘bindend sociaal objectief’ opgelegd. Dat is een streefcijfer waarbij aangegeven wordt hoeveel nieuwe sociale woningen een stad of gemeente moet realiseren binnen een vooropgestelde termijn. Hiervoor werd een nulmeting gedaan in 2007.

Uit cijfers blijkt dat Oostende haar huiswerk goed heeft gedaan. Volgens een recente meting van Wonen-Vlaanderen werden er 374 nieuwe sociale huurwoningen gerealiseerd sinds de nulmeting uit 2007, zijn er 147 projecten in uitvoering en staan er daarbovenop nog eens 87 nieuwe sociale woningen concreet op de planning.

“Dat Stad Oostende het objectief gehaald heeft, is geen grote verrassing” legt schepen van Ruimte en Wonen Kurt Claeys uit. “Samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen zet de stad al jaren hard in om voldoende sociale woningen te kunnen aanbieden.”

Nieuw woonbeleidsconvenant

Het bindend sociaal objectief is behaald, maar Stad Oostende wil blijven inzetten op het verder ontwikkelen van nieuwe en kwalitatieve sociale woningen in de stad. Stad Oostende sloot daarom recent een woonbeleidsconvenant af met de Vlaams minister voor Wonen om het aantal sociale woningen nog verder uit te breiden. Binnen dit convenant blijft Vlaanderen hiervoor subsidies ter beschikking stellen.

Concreet gaat het om 122 nieuwe sociale woningen die bovenop het bindend sociaal objectief zullen worden gerealiseerd in de komende jaren. Oostende wil hiermee betaalbaar en kwalitatief wonen in de stad nog beter mogelijk maken. Dit extra aanbod moet vooral de meest kwetsbare groepen helpen en de wachtlijsten bij de sociale huisvestingsmaatschappijen indijken.

“De wachtlijsten in Oostende om een sociale woning te verkrijgen zijn nog steeds lang,” stelt Quinten Goekint, voorzitter van de huisvestingsmaatschappij de Oostende Haard. “Dankzij deze impuls vanuit Vlaanderen kunnen 122 extra sociale woningen bouwen. Dat is een niet te onderschatten aantal. Het gaat hier om betaalbare, leefbare woningen volgens de meest recente kwaliteitsnormen. In combinatie met het bouwen van nieuwe woningen blijven we inzetten op de renovatie van ons huidig patrimonium, een win-win voor de Oostendenaar.”

Sara Casteur, voorzitter van De Gelukkige Haard, vult aan: “We zijn tevreden dat de Vlaamse minister voor Wonen het convenant heeft goedgekeurd, maar men mag zich niet blindstaren op dat aantal, gezien de eerder aangemelde projecten en de renovatieprojecten hier niet bijgeteld zijn. In feite gaat het over veel meer woningen die gerealiseerd zullen worden de komende jaren.”

Romina Vanhooren, voorzitter van huisvestingsmaatschappij Woonwel is tevreden met het convenant: “Dankzij dit nieuwe convenant kan het woonbeleid in Oostende verder versterkt worden. Over een eigen woning beschikken is nu eenmaal de beste garantie tegen armoede. Met sociale huisvestingsmaatschappij WoonWel willen we in samenspraak met Stad Oostende volop inzetten op woonkwaliteit, kernversterking en duurzaam wonen.”

“Wonen is een sterke hefboom in de strijd tegen armoede. Naast meer sociale woningen in de Stad streven we ook een gezonde groei van het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) na. Op vandaag heeft het SVK 310 woningen in beheer in Oostende, we werken met een groeipad en willen zo het aanbod aan betaalbare én kwaliteitsvolle woningen in onze stad verhogen” besluit voorzitter van het SVK Natacha Waldmann.