Dubbele waarborg voor groenaanleg ondernemers verdwijnt

Ondernemers hoeven niet langer een dubbele borg te betalen voor groenaanleg wanneer zij een omgevingsvergunning krijgen. Dat kwamen Stad Oostende, het Economisch Huis en WVI overeen. De procedure wordt daarmee een stuk eenvoudiger.

Wanneer ondernemers zoals vastgoedontwikkelaars of bouwpromotoren een omgevingsvergunning krijgen voor een project waarbij ook groen aangelegd wordt, dienen ze aan Stad Oostende een borg te betalen. Zo is de stad verzekerd dat die groenaanleg ook effectief gebeurt. Tot voor kort kwam daar bij sommige projecten nog een extra borg voor groenaanleg bovenop. Want ook WVI (de West-Vlaamse Intercommunale) vroeg zo’n borgsom bij projecten die deel uitmaken van een WVI-verkaveling of een industrieterrein dat door WVI wordt beheerd.

Overleg tussen de Stad Oostende, het Economisch Huis Oostende en WVI resulteerde in een vereenvoudiging van deze situatie. Op de kavels waar de WVI een borg voor groenaanleg vraagt, zal de Stad bij afgifte van een omgevingsvergunning voortaan geen bijkomende borg meer opvragen.

Eenvoudiger én goedkoper

“Het streven naar een doorgedreven administratieve vereenvoudiging voor ondernemers is een van onze prioriteiten in het bestuursakkoord. De wijziging zorgt niet alleen voor een administratieve vereenvoudiging, maar biedt de ondernemer vooral ruimte om net dat te doen waar hij/zij goed in is, namelijk ondernemen”, zegt schepen van Ondernemen Charlotte Verkeyn.

“Groenaanleg is essentieel, ook in de ondernemingsparken. Daarvoor twee keer een waarborg vragen, is dat niet. Deze aanpassing blijft de garantie geven dat er een degelijke aanleg van groen komt en zorgt dat ondernemer geen dubbele administratieve last heeft”, besluit Kurt Claeys, schepen van Ruimte en Wonen.