Twee jaar multibelacties bewijzen hun nut

De multibelacties, de controles op het opsplitsen van woonentiteiten en woningkwaliteit, startte in april 2015 in de wijk Oud Hospitaal. Deze acties worden op vandaag nog steeds op deze wijk gericht, maar ook in de andere wijken worden controles uitgevoerd. De multibel-medewerkers gaan wekelijks een dag en ook vaak ’s avonds op pad. Het Stadsbestuur merkt na twee jaar van controles dat de multibelacties resultaten beginnen op te leveren en is dan ook vast besloten om deze acties in de toekomst verder te zetten.

Het toenemend aantal onvergunde opsplitsingen van gebouwen zorgt dat de woningkwaliteit, de veiligheid en de bewoonbaarheid dikwijls in het gedrang komt bij het verhuren van woningen. Dit was in april 2015 de aanleiding om met de multibelacties te starten. Sinds een tweetal jaar gaat de dienst Wonen van de Stad op regelmatige basis op pad samen met de Wijkpolitie, de Brandweer, een inspecteur van Wonen Vlaanderen of van de Vlaamse Wooninspectie om panden – waarvan er een sterk vermoeden bestaat dat ze niet in orde zijn – te onderzoeken op woningkwaliteit en brandveiligheid.’, aldus schepen van Wonen Nancy Bourgoignie. 

Ruimtelijke ordening is in deze multibelactie ook een belangrijk element. ‘Meestal is er voor een opsplitsing geen stedenbouwkundige vergunning terwijl deze wel vereist is.  De medewerkers van de Dienst Ruimtelijke Ordening gaan mee op pad in de multibelactie. Zij sporen bouwovertredingen op en gaan na of de opsplitsing van panden in overeenstemming is met de geldende regelgeving en het aantal vergunde woonentiteiten.’, vult schepen van Ruimtelijke Ordening Kurt Claeys aan.

Het parket is op de hoogte zodat een gerechtelijke opvolging mogelijk is. Naast het onderzoek van de woningkwaliteit, de brandveiligheid en de ruimtelijke ordening telt men het aantal woningen in het gebouw en gaat men na of er geen sprake is van uitbuiting van de huurders en/of van mogelijke domiciliefraude.

VASTSTELLINGEN APRIL 2015 – MEI 2017

In de periode van april 2015 tot eind mei 2017 werden er 175 panden bezocht, goed voor 754 woonentiteiten of woningen. Van deze 754 woningen, worden er 53 bewoond door eigenaars. Er werden in die periode dus 701 huurwoningen aan een multibel-onderzoek onderworpen.  In 2017 (januari – mei) werden al 77 panden bezocht in het kader van multibel.


 

WAT AANTAL
Aantal panden waar er één of meerder entiteiten bezocht werden 175
Aantal woonentiteiten of woningen voor al deze bezochte adressen 754
Aantal woonentiteiten of woningen bewoond door eigenaars 53
TOTAAL aantal woonentiteiten of woningen onderworpen aan volledig multibel-onderzoek 701

 

TOTAAL aantal woonentiteiten of woningen onderworpen aan volledig multibel-onderzoek 701
Aantal bezochte entiteiten waar een plaatsbezoek met rapportering is gebeurd en waarvan een technisch verslag met adviezen wordt opgemaakt 528

( = 96 woningen volledig in orde + 93 woningen nog altijd ongeschikt + 82 woningen nog altijd onbewoonbaar + 257 lopende dossiers)

Aantal leegstaande panden 35
Aantal nog opnieuw te bezoeken woonentiteiten of woningen 138

 

DEFINITIEVE RESULTATEN

Van de 528 bezochte entiteiten waar een plaatsbezoek met rapportering is gebeurd en waarvan een technisch verslag met adviezen werd opgemaakt zijn eind mei 2017 96 woonentiteiten of woningen ( 13,7%) uit de multibelactie nu volledig in orde. Dit betekent dat deze woningen over een gunstig brandweerverslag beschikken en een technisch verslag hebben zonder opmerkingen. 93 woningen (13,3%) zijn nog altijd ongeschikt en 82 woningen (11,7%) zijn nog altijd onbewoonbaar. De andere 257 dossiers zijn lopende (61,3%).

Het luik Ruimtelijke Ordening in de multibelactie van eind april 2015 tot eind mei 2017 toont aan dat zo’n 60% van de panden stedenbouwkundig niet in orde is. Uit de afgewerkte stedenbouwkundige dossiers blijkt dat er al 45 woonentiteiten verminderd zijn.

Er werden tijdens de acties nog andere vaststellingen gedaan:

  • 12 woningen zijn feitelijk een tweede verblijf en werden aldus geregistreerd bij de dienst Belastingen.
  • Er werden 15 gevallen van vermoedelijke domiciliefraude vastgesteld. Er wordt van domiciliefraude gesproke wanneer iemand een adres opgeeft als woonplaats, maar er feitelijk niet woont. Deze gevallen werden aan de bevoegde diensten doorgegeven.

VERVOLG

‘Er bestaat geen twijfel over dat de multibelacties nuttig en noodzakelijk zijn, tevens toont de praktijk ons aan dat de acties hun vruchten afwerpen. Steeds meer eigenaars gaan al dan niet gedwongen tot renovatiewerken over, wat de woningkwaliteit ten goede komt. Bovendien verhoogt de brandveiligheid van de bezochte panden. Door het onvergund opsplitsen van woningen op te sporen en aan te pakken wordt de woondruk in de onmiddelijke omgeving verminderd. Dankzij de multidisciplinaire aanpak kunnen tegelijkertijd alle probleemsituaties en inbreuken in kaart gebracht en aangepakt worden. Natuurlijk blijft de actie niet beperkt tot de wijk Oud-Hospitaal alleen. Het is de bedoeling dat alle wijken van Oostende aangedaan worden’, besluiten Burgemeester Johan Vande Lanotte en Schepenen Nancy Bourgoignie en Kurt Claeys.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.