Stad Oostende organiseert opnieuw Kindergemeenteraad

Na een succesvolle eerste editie organiseert Stad Oostende ook dit schooljaar een Kindergemeenteraad. Stad Oostende hecht veel belang aan inspraak en participatie van inwoners. Om ook de jongsten onder ons de kans te geven om mee te denken over de Stad aan Zee, wordt een Kindergemeenteraad georganiseerd. In het najaar worden de kandidaten geloot. 

Stad Oostende hecht erg veel belang aan inspraak en participatie. Het bestuursakkoord kreeg dan ook niet zomaar de titel ‘Oostende maken we samen’. Omdat ook de mening van de jongste Oostendenaars belangrijk is, biedt de Stad aan kinderen en jongeren in heel wat kleinere projecten een mogelijkheid tot participatie.  

Vanaf half oktober mag elke klas in het vijfde leerjaar in Oostende zich aan een speciaal bezoekje verwachten. In opdracht van de Burgemeester gaan twee medewerkers van de dienst Jeugd op zoek naar geschikte kandidaten om te zetelen binnen de Kindergemeenteraad. 

Kinderen zijn de toekomst van de stad en een Kindergemeenteraad biedt hen de kans om hun wildste ideeën over Oostende kwijt te kunnen. 

Burgemeester Bart Tommelein

Kinderen worden soms moeilijk gehoord als het over het beleid en bestuur van een stad gaat, door de vele tussenstappen die meestal gepaard gaan met beslissingen en projecten. Met de Kindergemeenteraad streven we naar een ‘bottom-up’-benadering en willen we hen rechtstreeks betrekken. Ontdekken wat zij denken over de projecten van de Stad kan namelijk zeer waardevol zijn.

schepen van Vrije Tijd Bart Plasschaert.  

Loting van de kandidaten  

Vanaf half oktober lanceert Stad Oostende een oproep naar kandidaten. Alle kinderen die in Oostende wonen én naar het vijfde leerjaar gaan, kunnen zich kandidaat stellen. Uit de lijst met kandidaten wordt per basisschool telkens één vertegenwoordiger geloot. Door te werken via loting in plaats van met verkiezingen, verlaagt de Stad de drempel voor kinderen om zich kandidaat te stellen. Elk kind dat zich inschrijft, heeft evenveel kans om te zetelen in de Kindergemeenteraad. Anders dan vorig jaar kunnen ook kinderen die in Oostende wonen, maar er niet op school zitten, zich inschrijven. Uit deze groep kinderen wordt ook één kind geloot voor een plaatsje in de Kindergemeenteraad. 

Vier thematische zittingen in 2023-2024  

Na de installatiezitting op 22 november waar iedereen elkaar leert kennen, worden vier thematische zittingen georganiseerd. In elke zitting zullen de kinderen kennismaken met één thema, ondersteund door inhoudelijke experten. Daarna kunnen ze hun mening, ideeën en dromen delen over het thema en worden deze in een advies aan het stadsbestuur gegoten. De dienst Jeugd en de Participatieambtenaar werken de verschillende thema’s uit in overleg met diverse stadsdiensten. De Kindergemeenteraad wordt afgesloten met een kinderfuif in de Elysée op vrijdag 17 mei. Hierop zijn alle kinderen van het vijfde leerjaar uit heel Oostende welkom.

Als stadsbestuur willen we zoveel mogelijk met onze burgers in gesprek gaan, ook de jongsten onder hen, en luisteren naar wat zij belangrijk vinden. De Kindergemeenteraad biedt hier een uitgelezen kans toe. Het enthousiasme van de scholen om hierin mee te ondersteunen is enorm fijn, en houdt een mooie belofte in voor het Oostende van morgen.

schepen van Welzijn Natacha Waldmann

Kinderen kunnen zich kandidaat stellen via een online aanvraagformulier op www.oostende.be/kindergemeenteraad of schriftelijk bij de dienst Jeugd in het Stadhuis, ten laatste op maandag 30 oktober.