SAO, het Stadsatelier Oostende, is ontstaan mede op initiatief van schepen van Ruimtelijke Ordening Kurt Claeys. Het probeert de noden en functies van onze stad te begeleiden. Het wil niet enkel de kwaliteit van stedelijke projecten en ontwikkeling bewaken, maar vooral ook mee de condities scheppen om kwaliteit mogelijk te maken. Een stand van zaken werd gegeven in SAO-werkatelier, gelegen in het Havengebouw van de stad Oostende.

Sinds mensenheugenis reflecteert men over de manier waarop de gebouwen geordend moeten staan. Fysieke bescherming, sociale orde , hygiëne, nutsvoorzieningen en allerlei zaken van praktische aard oefenden door de eeuwen heen invloed uit op de manier waarop een groep mensen ging samenwonen binnen een bepaald gebied. Een ontwikkelingsplan voor een stad, …. het is van alle tijden. In onze huidige maatschappij is dit niet anders. De recente uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden, vragen om nieuwe oplossingen. De bevolking neemt steeds toe in aantal, de gemiddelde leeftijd stijgt gestaag. We moeten de beschikbare ruimte delen met steeds meer mensen. De broodnodige groene gebieden worden beperkter. Ook de klimaatsverandering dwingt ons over te schakelen naar duurzame energiebronnen, nieuwe vormen van mobiliteit, nieuwe vormen van economie en duidt ons dat ook de kustveiligheid voor onze stad een belangrijke plaats inneemt.

Schepen Kurt Claeys stelt: “Ik wil deze uitdagingen voor onze stad met een ruime blik op alle mogelijkheden en op de meest  gedegen, weloverwogen manier aanpakken. Daarom heb ik  het initiatief genomen om een Stadsatelier op te richten. Onder het voorzitterschap van Stefan Devoldere werken onafhankelijke experts advies uit en helpen ze een kader te creëren om kwalitatieve ruimtelijke ordening en wonen op verschillende vlakken aan te bieden. Ze betekenen een inspiratie en een verrijking voor onze visie op de ontwikkeling van de Oostendse stadsarchitectuur.”

Het GSO,  Globaal Strategisch Ontwikkelingsplan.

Tijdens ateliersessies wordt nagedacht over een nieuwe manier om aan stadsontwikkeling te doen. Hierbij staan 5 thema’s centraal, de  vergrijzing, het woonplan, de klimaatadaptatie in functie van  energie en kustveiligheid, een duurzame mobiliteit en de ontwikkeling van een nieuwe economie.

Zo ontstond de eerste thematische studie “Zorgnet”, die liep van oktober 2016 tot januari 2017. Van hieruit startte het Traject Westerkwartier op. In dit traject werken het Stadsatelier en het Sociaal Huis Oostende samen. Het doel is om tijdens het ontwikkelen van deze wijk tegelijk te denken aan een woonbeleid dat ook een zorgbeleid omvat. Andere trajecten zijn Stapstenen voor Stene en Oosteroever. Daarnaast zijn de geïdentificeerde linten van groot strategisch belang in de stadsontwikkeling. De vier linten  hebben volgens het Stadsatelier een groot veranderingspotentieel en kunnen de diverse bouwprojecten aan elkaar rijgen.

Ze onderscheiden het Kustlint (de strook tussen het strand en de stad), het Koninklijk lint (tussen kernstad en randstad), het Kadelint (tussen kant en wal, tussen stad en haven) en het Groen lint (tussen stad en landschap).

Voor de inbreidingsprojecten zoekt men binnen SAO naar nieuwe types woningen. Het Stadsatelier zal mogelijkheden voorstellen om deze projecten te begeleiden en te realiseren. Hier zijn ondertussen ondermeer de projecten voor het Mispelplein, de site Druivenlaan, de Zilverlaan en tuinen van Stene nauwgezet  begeleid geweest door hen. Vanuit deze analyse en kennis is ook een bijkomend voorstel gegroeid om een passende invulling voor de Sandershoeve op Stene dorp te vinden. In dit project is een maatschappelijke meerwaarde gevonden  in een groepswoonproject voor medioren en senioren (een 20-tal mensen). Men wil er structurele zorgnoden opvangen zodat de mensen zo lang mogelijk in hun eigen huiselijke omgeving kunnen wonen. Het biedt een alternatief voor een assistentiewoning of een zorgcentrum.

“Al deze elementen die uit de werking en analyse naar voor komen, worden in het stadsatelier nauw  in het vizier gehouden. We moeten bedachtzaam tewerk gaan als het gaat over de noden en functies van de stad en dus ook van haar inwoners. Hoe stemmen wij daar onze bouwprojecten op af. Hoe draagt architectuur bij tot een betere manier van samenleven? Hoe bepalen we de optimale principes van de stadsarchitectuur? Hierin ligt de taak en doel van stadsatelier Oostende: kwalitatieve condities te scheppen en begeleiden in de projecten.” besluit schepen Kurt Claeys.

We mogen momenteel vaststellen dat er veel en goed werk opgestart is door deze groep.

 

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.