Oostende gaat voor kwaliteitsvoller wonen

oostende_03Het college van burgemeester en schepen van de stad Oostende keurde het ontwerp van de nieuwe gemeentelijke stedenbouwkundige vergunning goed. Schepen van Ruimtelijke Ordening Kurt Claeys reageert tevreden: “Met de stad willen we werk maken van kwaliteitsvoller wonen voor iedereen. De nieuwe verordening voldoet veel beter aan de noden van onze samenleving en is afgestemd op de realiteit van onze stad.”

De huidige stedenbouwkundige verordening dateert nog van januari 1999 en was dus dringend aan herziening toe. De verordening werd opgesteld door de stedelijke diensten in samenwerking met het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende. Het legt de voorwaarden op waaraan nieuwbouw en/of verbouwingen moeten voldoen.

Woonkwaliteit bevorderen

Om de woonkwaliteit te bevorderen wordt ingezet op kwantitatieve voorwaarden die o.a. de grootte van de ruimtes en de mate van lichttoetreding en verlichting bepalen. Zo mogen woningen voortaan niet kleiner zijn dan 36,5 m². Daarnaast zijn er ook kwalitatieve voorwaarden die worden opgelegd, bijvoorbeeld voor wat buitenruimtes betreft, zodat tuinen hun groene karakter behouden.

Omdat jonge gezinnen met kinderen het niet altijd gemakkelijk hebben om in Oostende een betaalbare en aangepaste woning te vinden, wil de stad eengezinswoningen zoveel mogelijk behouden. Hiervoor wordt het splitsen van kleinere woningen (minder dan 250 m²) moeilijker. Ook het invoegen van nevenfuncties wordt in kleinere panden ingeperkt om de kwaliteit en de oppervlakte van de woning te waarborgen. Een hoofdfunctie mag enkel gewijzigd worden als deze verenigbaar is met de bestemming van de wijk waarin de woning gelegen is. De wijziging moet de leefkwaliteit van de omgeving versterken. Ook het opsplitsen van grotere woningen naar meergezinswoningen zal bekeken worden vanuit de omgeving waarin de woning zich bevindt en de mogelijkheden die er zijn.

De verordening focust ook op de versterking van de binnenstad als handelscentrum. “We leggen de basis om de ruimte boven winkels in te richten als woningen. Dit moet de leefkwaliteit in de binnenstad bevorderen.”

Er is ook aandacht voor gemeenschappelijke woonvormen. “Als antwoord op zowel ecologische als sociale uitdagingen gaan mensen steeds meer op zoek naar nieuwe vormen van samen leven en wonen. De stad wil hier op inspelen door te zorgen voor een aangepast regelgevend kader. Het is een duurzame manier van wonen en het brengt mensen dichter bij elkaar.”

Erfgoed

Erfgoed vormt een derde belangrijk punt in de stedelijke ontwikkeling van de stad. “Met de verordening wordt gestreefd naar een maximaal behoud van Oostendse panden met een erfgoedwaarde maar zonder herontwikkeling onmogelijk te maken. Zo worden een aantal uitzonderingen voorzien bij verbouwingen, bijv. op vlak van toegankelijkheid en de verdeling in verschillende woonentiteiten.

Duurzaamheid

Ook duurzaamheid is niet meer weg te denken uit het hedendaagse debat over de toekomst van de stad. Een integrale kijk met aandacht voor duurzame materialen, duurzame energiebronnen en maximaal hergebruik is belangrijk. Daarom werd het inzetten op een duurzaam waterbeheer, doordacht energieverbruik en energieproductie opgenomen in deze verordening.

“Zoals minister van energie Bart Tommelein alle Vlamingen oproept om te investeren in energiezuinig wonen willen we ook de Oostendenaars aanmoedigen om voluit te kiezen voor energiebesparende investeringen. Voor de aanleg van zonnepanelen- en collectoren en/of particuliere windturbines leggen we in de verordening de voorwaarden vast zodat duidelijk is wat kan en niet. Bovendien worden voor grotere wooncomplexen een oplaadpunt voor elektrische fietsen en elektrische auto’s verplicht naast een plaats voor autodelen. We verplichten ook collectieve stooklokalen in functie van zinvolle energiebesparende inspanningen,” aldus schepen Kurt Claeys.

Immo-borden

Vandaag is er een wildgroei aan immo-borden die het straatbeeld in de vervuilen. Daarom komen er strengere regels voor het plaatsen. Voortaan mag er per woonentiteit slechts één bord per gevelzijde geplaatst worden (met een maximum van twee ingeval van 2 verkopers); V-borden, borden met reliëf en vlaggen worden verboden en na verkoop/verhuur moeten de borden binnen de 14 dagen verwijderd worden. De nieuwe regels komen er na overleg met vertegenwoordigers van de sector.

Informeren

Na de goedkeuring door het college wordt de nieuwe verordening nu voor advies bezorgd aan de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar en de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO). Hierna wordt het ter stemming voorgelegd aan de gemeenteraad. “Het is de bedoeling dat de nieuwe verordening ingaat begin volgend jaar. Duidelijke informatie en uitleg geven we via stedelijke brochures en er komen informatiesessies voor architecten en vastgoedmakelaars.”

“Het belang van de nieuwe verordening voor de komende jaren valt niet te onderschatten. Het moet ervoor zorgen dat alle mensen kwaliteitsvol kunnen leven en wonen. Het bepaalt in belangrijke mate het beeld dat mensen hebben van onze stad,” besluit schepen Kurt Claeys.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.