Protest tegen plannen site Coppin zwelt aan

1LogoNieuwsbladBe

De verkaveling Coppin in Raversijde veroorzaakt opnieuw beroering. Buurtbewoners en de partij Groen zijn bezorgd over de nieuwe aanvraag die werd ingediend voor zeventig woongelegenheden. ‘Voorbarig’, vindt het stadsbestuur.

Oostende De zone Coppin, gelegen tussen de Nieuwpoortsesteenweg, de Emiel De Smitlaan, en de Dorpstraat, is al jaren gecontesteerd in Raversijde omwille van de ligging vlak naast het natuurgebied rond het Duinenkerkje.

De zone bevindt zich in woongebied. Maar de omwonenden uiten bij de plannen telkens hun bezorgdheid over de leefbaarheid van de buurt.

Ook nu zijn er bewaarschriften ingediend tegen de recentste verkavelingsaanvraag voor een zeventigtal woningen.

‘De geplande verkaveling vormt een eiland binnen de huidige bebouwing. De bouwstijlen met twee bouwlagen en aaneensluitende woonblokken heeft geen aansluiting met de woningen van de bestaande woonkern. Bovendien zal het natuurgebied niet meer tot zijn recht komen’, zegt Johan Ceulenaere uit de Emiel De Smitlaan.

Ook buurtbewoonster Vera Boydens heeft vragen bij de geplande verkaveling. ‘We zijn niet tegen het verkavelen van de zone op zich, want dit zou een oplossing zijn voor de wilde muizen en katten. Maar deze muur van rijwoningen vormt een verlengde van de Nieuwpoortsesteenweg. Gezellige vissershuisjes zouden hier beter passen.’

Oppositiepartij Groen vraagt het stadsbestuur om niet enkel de juridische criteria van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (Rup) te volgen, maar ook een duidelijke visie met aandacht voor kwaliteit naar voor te brengen.

‘In onze stad zijn projecten op til met grote impact op de stad, zoals The White. De stad moet hier een sturende rol in spelen en niet alles in handen van ontwikkelaars laten. Wij pleiten al langer voor de oprichting van een kwaliteitskamer met onafhankelijke experts dat projecten evalueert op hun kwalitatieve waarde’ , stellen gemeenteraadslid Natacha Waldmann en voorzitter Kristof Cornelis.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Kurt Claeys (Open VLD) is verwonderd over de kritiek van Groen. ‘Die partij vraagt altijd om meer betaalbare gezinswoningen te realiseren in Oostende. Dit project is juist een duidelijk voorbeeld van kleine, betaalbare verkavelingen voor jonge gezinnen. De kritiek is dus opvallend’, stelt Claeys, die de opmerkingen ook voorbarig noemt.

‘Er is een verkavelingsaanvraag ingediend die nog moet worden onderzocht door het schepencollege. Carte blanche geven doen we niet. Pas bij

een goedkeuring kan er eventueel een bouwvergunning verleend worden, al dan niet perceel per perceel. Dit verkavelingsdossier sleept al tien jaar aan. Deze zone is woongebied, maar tegenstanders schermen telkens met argument dat het natuurgebied is. Ze vergeten dat het natuurgebied deze bestemming heeft gekregen, juist om een buffer te vormen voor de groenzone rond de Duinenkerk en de woonzone.’

DOMINIQUE JAUQUET ■

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.