Nee is nee, enkel ja is oké – sensibiliseringsactie bindt strijd aan tegen grensoverschrijdend gedrag

Stad Oostende vraagt aandacht voor grensoverschrijdend gedrag. Met een sensibiliseringsactie en de inzet van infocoaches wil Stad Oostende de strijd aanbinden tegen ongewenst gedrag in de uitgaansbuurt.

Veel mensen worden in hun leven wel eens slachtoffer of getuige van ongewenst gedrag. Met de sensibiliseringsactie ‘Nee is nee, enkel ja is oké’ en de vernieuwde inzet van infocoaches wil Stad Oostende de strijd aanbinden tegen grensoverschrijdend gedrag in de uitgaansbuurt.

Inzet infocoaches

In de Langestraat worden opnieuw infocoaches ingezet. Op een erg laagdrempelige manier kan je bij hen terecht om een melding te maken van grensoverschrijdend gedrag. De infocoaches zijn aanwezig op 5, 11, 12, 19 en 26 augustus, telkens van 23.00 uur tot 04.00 uur. Je kan ze herkennen aan hun gekleurd hesje. Zij maken contact met het uitgaanspubliek en beantwoorden vragen. Ze hebben een hulpverlenende en preventieve functie en genoten een opleiding EHBO, Harm Reduction en omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Op die manier kunnen ze bijdragen tot een veilige en betere uitgaanservaring. Infocoaches komen niet tussen bij eventuele agressie-incidenten, maar staan nauw in contact met de Lokale Politie.

Chalet als uitvalsbasis

De infocoaches werden vorig jaar 7 dagen in de zomer en 8 dagen in de kerstvakantie ingezet. Ze werden voor allerhande zaken aangesproken, zoals een signaal van vals geld, een man die zijn hotel niet terugvond of geluidsoverlast. Hun opleiding EHBO kwam daarnaast ook al van pas. Zo dienden de infocoaches 5 keer eerste hulp toe aan een persoon die zich verwond had door bijvoorbeeld te vallen. Veel tussenkomsten hebben te maken met feestgangers die een glaasje te veel op hebben. Op die momenten is het belangrijk om te zorgen dat die personen veilig thuis geraken. Dit doen de infocoaches door vrienden aan te spreken of mensen aan te sporen de taxi te nemen.

Nieuw deze zomer is de chalet die op het Monacoplein werd neergepoot om de werking van de infocoaches nog uit te breiden. De chalet zal er nog tot eind augustus blijven staan. De chalet moet op een laagdrempelige manier mensen toegang geven tot info én hulp. Je kan er dus niet alleen terecht met vragen. De chalet fungeert ook als meldpunt. Slachtoffers van ongewenst gedrag kunnen er zich in alle anonimiteit aanmelden voor ondersteuning en hulp. De chalet zorgt bovendien voor extra zichtbaarheid van de infocoaches in het uitgaansleven.

De inzet van infocoaches werd ook als positief ervaren door de Lokale Politie. Korpschef Philip Caestecker: “Er was een vlotte samenwerking. Zij zijn voor ons extra ogen op het terrein, waardoor wij ook korter op de bal konden spelen”.

Waarnemend Burgemeester Kurt Claeys: “De infocoaches tonen opnieuw hun nut. Ze vallen op een positieve manier op in het straatbeeld. Op die manier houden ze de sfeer gezellig en dragen ze bij tot een veilige en betere uitgaanservaring. Nu blijkt nogmaals dat ze in die opdracht slagen.”

Sensibilisering via campagne

Stad Oostende wil het thema grensoverschrijdend gedrag met een heuse campagne onder de aandacht brengen en bespreekbaar maken. Hiervoor werkt de stad ook samen met de quality bars. Quality bars zijn bars die het Quality Nights Charter hebben ondertekend. Hiermee maken de uitbaters duidelijk dat ze begaan zijn met het welzijn van hun klanten. Zij engageren zich om minimum vijf gezondheidsservices aan te bieden aan hun publiek en zo bij te dragen aan een veiligere en gezondere uitgaanslocatie, -buurt en -klimaat. Deze vijf basisservices zijn:

  • opleiding van het barpersoneel omtrent verantwoord alcohol schenken;
  • beschikbaarheid van informatie over diverse gezondheidsthema’s via een kadernetwerk in de toiletten van de uitgaansgelegenheden;
  • beschikbaarheid van oordopjes;
  • beschikbaarheid van een EHBO-koffer alsook een bijhorende instructiekaart;
  • initiatieven die veilig verkeer bevorderen.

De slogan ‘Nee is nee, enkel ja is oké’ zal terug te vinden zijn op affiches en bierviltjes. Hiermee willen we aangeven dat dergelijk gedrag absoluut niet thuishoort in de Oostendse uitgaansbuurt. Met de campagne willen we grensoverschrijdend gedrag niet alleen onder de aandacht brengen maar ook bespreekbaar maken. Wie getuige of slachtoffer is, moet erover kunnen praten.

Ben je zelf slachtoffer? Ga naar een plek waar je jezelf veilig voelt en durf hierover te praten met vrienden of familie. Je kan ook steeds terecht bij 1712, Lumi, Tele-onthaal, Awel of de Lokale Politie. Maar ook als getuige kan je een rol spelen door bijvoorbeeld voor afleiding te zorgen, aanwezig te blijven of een persoon (achteraf) aan te spreken en bevragen of je kan helpen.