Geen enkele gecontroleerde woning in orde

Geen enkele van de 86 flats, studio’s en huizen die de stad Oostende heeft doorzocht, voldoet aan de normen van de Vlaamse wooncode. De woningen vertonen te veel gebreken en mogen in principe niet verhuurd worden.

In april van dit jaar startte het stadsbestuur samen met wooninspecteurs, brandweer en politie met een doorgedreven controle op verdachte woningen. Deze ‘multibelactie’ moest onder meer de opslitsing van woningen en fictieve adressen aan het licht brengen, slechte brandveiligheid aan de kaak stellen en andere inbreuken tegen de Vlaamse wooncode bloot leggen. De term verwijst naar de soms vele verschillende bellen die aan een bepaald pand hangen. Intussen zijn er 86 woningen bezocht in 24 panden in de wijk Oud Hospitaal. Een pand kan verschillende flats of appartementen bevatten. Opvallend: geen enkele van die woningen voldoet aan de Vlaamse normen. Ze zijn allemaal ‘ongeschikt’.

“Het verschil met ‘onbewoonbaarheid’ is dat een ‘ongeschikt’ pand niet op instorten staat. De veiligheid komt dus niet in het gedrang. Toch zijn er voldoende gebreken waardoor de woning in principe niet verhuurd mag worden”, legt burgemeester Vande Lanotte (sp.a) uit. “Dat afdwingen is niet zo evident,

bovendien kan je de bewoners of huurders niet zomaar buiten zetten. De eigenaars van de woning krijgen eerst het hoorrecht. Intussen zijn negen van de 24 pandeigenaars in gang geschoten om de nodige verbeterwerken uit te voeren. We geven ze dus eerst drie maanden de kans om in de regel te zijn met hun eigendom. Indien nodig kunnen we een strafrechtelijke procedure opstarten.”

3.000 euro per woning

Een ongeschikte of onbewoonbare woning komt op een inventarislijst te staan, die aanleiding geeft tot een jaarlijkse heffing van 3.000 euro per woning. Een pand met pakweg vijf ongeschikte flats betekent meteen een heffing van 15.000 euro.

Onbewoonbaar

Allicht worden zowat tien woningen onbewoonbaar verklaard. De tijd om die in orde te brengen is veel korter – amper een maand – omdat de veiligheid hier van groot belang is. Uit de multibelactie blijken ook drie huizen onbewoond te zijn en komen ze op de leegstandslijst terecht. Twee andere woningen zijn een tweede verblijf, de eigenaars krijgen een aanslagbiljet in de bus. In een enkel gebouw werden tien vermoedelijke gevallen van domiciliefraude – een adres opgeven, maar er niet wonen – vastgesteld, in nog een ander pand werd nog eenzelfde feit opgetekend. 21 andere huizen die als verdacht werden beschouwd, konden nog niet gecontroleerd worden. “Er is nog geen enkele procedure tegen mogelijke huisjesmelkers opgestart“, vervolgt Vande Lanotte. “We houden de situaties wel in de gaten. Als je vier panden hebt met dezelfde situatie bij eenzelfde eigenaar, dan heb je wél een zaak.”

Nancy Bourgoignie (sp.a), schepen van Huisvesting, gaat verder. “Het doel van deze acties is om voor betere huizen te zorgen. Deze controleactie zal vijf jaar duren, goed voor zowat 1.000 gecontroleerde woningen. We gaan hier dus zeker mee door. Mocht het zover komen dat iemand uit een woning wordt gezet, zorgen we vanuit de stad voor een begeleiding naar beter wonen of bieden we opvang aan.”

Intussen heeft de stad twee vaststellers-opzichters aangeworven. “Hun hoofdtaak bestaat erin om bouwovertredingen op te sporen. Ze kunnen nagaan of de opsplitsing van panden in verschillende woningen overeenkomt met het vergunde aantal. De opzichters kunnen pv’s opstellen“, besluit schepen van Ruimtelijke Ordening Kurt Claeys (Open VLD).

© TIMMY VAN ASSCHE – HLN.BE

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.