Erfgoedcel waakt voortaan over Oostends erfgoed

Erfgoedcel waakt voortaan over Oostends erfgoed

Oostende richt binnen de eigen diensten een Erfgoedcel op. De Stad wil zo het erfgoedbeleid versterken en verder uitbouwen. Oostende grijpt daarmee de kansen die Vlaanderen biedt en wil uitgroeien tot een echte erfgoedgemeente.

De visienota Lokaal Onroerend Erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering geeft lokale besturen de ruimte om een eigen lokaal erfgoedbeleid te ontwikkelen. Die kans wil Oostende grijpen om het erfgoedbeleid te versterken.

De Erfgoedcel zal binnen de directie Omgeving werken. De kennis, visie en bezieling is vandaag aanwezig in het team dat zal worden uitgebreid. De cel zal het erfgoedbeleid stroomlijnen en steviger verankeren in de dagelijkse werking van de diensten.

Erkenning als erfgoedgemeente

De nieuwe Erfgoedcel zal ook voorbereidingen treffen richting een mogelijke erkenning als onroerend erfgoedgemeente. Daardoor zal de Stad een gedragen beleid kunnen voeren met kennis in huis, met een korte lijn naar het Agentschap Onroerend erfgoed als kenniscentrum.

“Om aan de voorwaarden van de erkenning te kunnen voldoen moeten we als stad een eigen erfgoeddienst hebben. Met de oprichting van onze nieuwe Erfgoedcel voegen we ons bij steden als Gent, Mechelen, Kortrijk, Roeselare en Leuven, maar ook Koksijde en Zonnebeke die al een gelijkaardig team hebben uitgebouwd. De cel zal voortaan waken over de toekomst van het Oostendse erfgoed.”

  • schepen van Erfgoed Kurt Claeys

Met de oprichting van de cel wordt een einde gesteld aan de commissie A.be, die sinds 2009 haar licht liet schijnen over de erfgoeddossiers in het kader van sommige omgevingsvergunningen. Die taak wordt overgenomen door de Erfgoedcel. De beschikbare tools om onroerend erfgoed gerelateerde omgevingsvergunningsaanvragen te beoordelen en te adviseren zijn sinds 2009 ook alleen maar toegenomen. Naast de lijst bouwkundig erfgoed met de locuswaarden, is er onder andere een erfgoedstudie Westerkwartier en de in ontwikkeling zijnde RUP’s met betrekking tot onroerend erfgoed.

“Ons erfgoed vertelt ons verhaal, het verhaal van een dynamische stad doorheen de tijd. De gebouwen moeten die geschiedenis blijven vertellen. Het is belangrijk dat eigenaars de waarde van hun woning kennen en het erfgoed omarmen. Soms zit de waarde in details, die mits de nodige uitleg en omkadering plots een verhaal worden en een woning zoveel meer betekenis geven. Die aanwezige erfgoedelementen omarmen, is een sleutel tot behoud. Zo krijgt ons erfgoed een toekomst”, besluit schepen Kurt Claeys.