Erfgoedbewaarders: ondersteuning en advies

Heel wat verenigingen en organisaties zijn dagelijks bezig met koesteren en bewaren van waardevol erfgoed.
Sinds de Vlaamse Overheid de Erfgoedcel erkende, kunnen alvast Middelkerke, Oostende, De Haan en Blankenberge rekenen op een grote logistieke en financiële steun vanuit de Erfgoedcel.

De Erfgoedcel Kusterfgoed ondersteunt het lokale erfgoedveld op diverse manieren.

1. Door eigen projecten
Op Erfgoeddag, met als thema rituelen, zorgt de Erfgoedcel ervoor dat alle initiatieven van de gemeenten in de kijker staan via een grootschalige promotiecampagne. Vanaf 4 april wordt een handige brochure verspreid met het programma van Erfgoeddag in de vier gemeenten. Het programma is vanaf dat moment ook te vinden op www.kusterfgoed.be.
Daarnaast komen in de vier gemeenten touchscreenzuilen waar mensen kennismaken met de favoriete rituelen van enkele lokale erfgoedspelers. Vanaf 18 april tot 1 mei is deze ‘erfgoedmozaïek’ op volgende plaatsen te vinden:

• Cultuurcentrum De Benne in Blankenberge
• Toeristisch infokantoor in De Haan
• Museum Kusthistories in Middelkerke
• Bibliotheek Kris Lambert in Oostende

De Erfgoedcel doet ook inspanningen voor bedreigd immaterieel erfgoed. Zo wil ze in 2016-2017 de Zeezegeningen extra in de verf zetten.

2. Via educatieve initiatieven
De Erfgoedcel wil werk maken van een aanvullende opleiding tot erfgoedgids. Er wordt ook een
educatief pakket voorbereid om kinderen te laten kennismaken met het kusterfgoed. 3. Via een logistieke uitleendienst
De Erfgoedcel stelt kosteloos materiaal ter beschikking aan erfgoedorganisaties en particulieren die het cultureel erfgoed in de regio (Middelkerke, Oostende, De Haan en Blankenberge) willen documenteren, onderzoeken of ontsluiten. In de uitleendienst zijn momenteel audio-recorders, een audio-converter, een beamer, een projectiescherm, een actieve luidspreker, stoepborden, vlaggen van Erfgoeddag, een A4-scanner, een camera, een fotografieset en een (niet-uitleenbare) A3-scanner te vinden. Materialen ontlenen gebeurt via het aanvraagformulier dat te vinden is op www.kusterfgoed.be onder ‘hoe’.

4. Door advies op maat
De Erfgoedcel geeft aan lokale erfgoedspelers advies op maat over diverse thema’s zoals archiefwerking, behoud en beheer, publiekswerking en digitalisering.

5. Door financiële steun in de vorm van projectsubsidies
Deze subsidies dienen niet ter vervanging, maar zijn complementair aan de financiële ondersteuning vanuit de individuele gemeenten.

Organisaties, verenigingen én particulieren uit de vier gemeenten van Kusterfgoed kunnen bij de Erfgoedcel subsidie aanvragen voor hun project of activiteit rond het culturele erfgoed van de kust.

Met deze subsidies wil de Erfgoedcel Kusterfgoed lokale actoren aanmoedigen om projecten op te zetten rond het materiële en immateriële kusterfgoed, die inzetten op het behoud en beheer van het kusterfgoed, de ontsluiting ervan of een jaarlijks gekozen thema, voor 2016 ‘Zeezegeningen’. Projecten met samenwerking over de gemeentegrenzen worden sterk aangemoedigd. De aanvragers van de subsidie kunnen organisaties en (feitelijke) verenigingen zijn, maar onder bepaalde voorwaarden ook particulieren die een activiteit met cultureel erfgoed plannen.

Voor de subsidiëring van projecten wordt in 2016 50.000 euro in het budget ingeschreven

Per erfgoedproject is de subsidie maximaal 1.250 euro, waarbij de indiener minstens 15 procent van de reële projectkosten zelf inbrengt. De beoordelingscommissie die beslist over de toekenning van de subsidie bestaat uit ambtenaren van de vier gemeenten en externe deskundigen.

Hoe subsidie aanvragen?
De aanvragen kunnen twee maal per jaar worden ingediend: uiterlijk 31 maart voor projecten in de tweede helft van het lopende jaar en uiterlijk 30 september voor projecten die beginnen in de eerste helft van het jaar erop. Voor het jaar 2016 is er een overgangsmaatregel: er kunnen enkel voor de tweede jaarhelft projectaanvragen ingediend worden tot en met 30 september 2016.

Het subsidiereglement en het aanvraagformulier zijn te vinden op de website van Kusterfgoed, www.kusterfgoed.be.

Meer info?
Voorzitter Hilde Veulemans • 0497/59 55 07 • of Erfgoedcel Kusterfgoed
Sara Huycke & Hannelore Neyt • Wandelaarkaai 7/61 • 8400 • 059 341 449 • info@kusterfgoed.be

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.