Designdenken: oplossingen op maat voor actuele uitdagingen

Technologie maakt van een stad een efficiënte Smart City. Technologie kan echter nooit het doel zijn. De levenskwaliteit van de inwoners staat voorop. Om zo’n stad te ontwikkelen, is het aan elkeen van ons om mee te werken, mee te denken, problemen aan te kaarten en oplossingen te zoeken. In zo’n stad zijn alle mensen ‘slim’…en vormen ze samen een ‘Smart Society’.

Open data reiken de mensen hiervoor de nodige informatie of kennis aan. Het open data platform van de stad Oostende geeft ons een overzicht van zoveel mogelijk gegevens die iedereen mag gebruiken. Men  komt te weten waar er zich openbare toiletten bevinden (handig wanneer je een uitstap met kinderen plant), men kan een overzicht van alle kunstgalerijen opvragen of  uitzoeken waar er parkeerplaatsen zijn voor wagens van mensen met een beperking.

Als we willen evolueren van een Smart City naar een Smart Society is het nodig om volop in te zetten op die open data.

De overgang naar een Smart Society is een ware transformatie. Ook uitdagingen zoals klimaatverandering, mobiliteit, vergrijzing, circulaire economie en gezondheid kunnen ermee aangepakt worden. Voorbeelden van vraagstukken van zo’n grote omvang vinden we in de geschiedenis niet terug. De problemen die zich aanbieden, lenen zich ook niet voor standaardoplossingen omdat ze de diverse beleidsdomeinen overschrijden. Zo is mobiliteit niet alleen van belang voor het klimaat en de economie maar ook voor de gezondheid en de manier waarop zowel jonge als oude mensen en mensen met een beperking zich moeten kunnen verplaatsen.

Het is daarom essentieel dat we zoals designers ‘leren denken op maat van een probleem’. Een designer komt tot een welbepaalde vormgeving door na te denken over het waarom en het hoe.

Designdenken vraagt daarom een grote vrijheid…maar heeft ook baat bij het volgen van een werkprocedure: designdenken vraagt empathie want de overheid leert kijken door de ogen van de inwoner en omgekeerd. Dit levert verschillende standpunten op en dus een brede kijk op de zaak. Met behulp van open data kunnen omstandigheden nauwkeurig worden geanalyseerd. Zo kan het probleem juist en accuraat worden geformuleerd. Nu krijgt de designdenker een grote vrijheid om oplossingen aan te bieden. Niettemin peilt de designdenker steeds naar hoe wenselijk elke oplossing is, hoe haalbaar en realistisch ze is en hoe groot haar kans op slagen is.

Daarna kiest hij uit de aangeboden oplossingen een prototype. Verschillende groepen mensen testen het prototype uit zodat er nog kan worden bijgestuurd.

Door te denken op maat probeert men het probleem zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven en te begrijpen. Enkel op die manier kan men ook een oplossing voorstellen die onomstotelijk slaagkansen heeft en gedragen wordt door de ‘slimme samenleving’, de Smart Society.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.