Controle op zwartwerk

Politie Oostende voerde afgelopen vrijdagavond 1 september in samenwerking met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO) en Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) een nieuwe controleactie uit. Vijf horecazaken kregen onaangekondigd bezoek.


Het doel van de actie was om oneerlijke handelspraktijken tegen te gaan. In het verleden werden bijvoorbeeld al nachtwinkels, kapperszaken en schoonheidssalons gecontroleerd, nu controleerde de politie op voorzet van de FOD WASO vijf horecazaken in het stadscentrum op mogelijk zwartwerk. Drie vestigingen waren volledig in orde, bij twee andere werden inbreuken vastgesteld.


Eén horecazaak kijkt tegen een proces-verbaal aan voor het niet correct aangeven van tewerkstelling. Een tweede zaak beging verschillende overtredingen: twee keer het niet correct aangeven van tewerkstelling, een keer het foutief aangeven van deeltijdse arbeid en schending van een beroepsverbod. De handelszaak kreeg eerder al pv’s onder de neus geschoven voor zwartwerk, inbreuken op de private veiligheid en schending van het beroepsverbod. De pv’s vanuit Politie Oostende worden overgemaakt aan het Parket West-Vlaanderen. De processen-verbaal van de federale inspectiediensten komen bij het Arbeidsauditoraat terecht.


“De strijd tegen zwartwerk en andere vormen van oneerlijke handelspraktijken staan prioritair in ons beleidsakkoord. We blijven, ook na eerdere acties, op de ingeslagen weg voortwerken om gericht inbreuken in de kiem te smoren. Zij die het niet nauw nemen met de regels, zullen de gevolgen voelen”, zegt waarnemend burgemeester Kurt Claeys.