Bouwen met visie

Portretreeks-66
Maandag werd het nieuwe woonplan goedgekeurd in het College van Burgemeester en Schepenen. Het woonplan bewijst duidelijk dat Oostende een totaalvisie ontwikkelt en rekening houdt met alle aspecten die invloed hebben op de samenleving. Wonen en ruimtelijke ordening gaan hand in hand. Het is dan ook onvermijdelijk dat beide bevoegdheden verweven zijn. Het woonplan-bis is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de verschillende schepenen.

De belangrijkste aspecten, althans wat mij betreft, zijn het versterken van de kwaliteitscontrole en het nieuw bouwreglement. Een goede ruimtelijke ordening is immers de basis van je stad, de basis voor je sociaal weefsel, de sociale cohesie maar ook de leefbaarheid van wijken, …

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de stedenbouwkundige verordening. De huidige regels zijn niet meer aangepast aan de noden van onze samenleving. Rekening houdend met de realiteit van onze stad worden de voorwaarden opgelegd waaraan nieuwbouw en/of verbouwingen moeten voldoen. Zo moet onder meer bouwen in tweede lijn, op percelen met een grote bouwdiepte, mogelijk worden. Op die manier moet kwalitatieve inbreiding mogelijk gemaakt worden.

De bepalingen die opgelegd worden in de stedenbouwkundige verordening moeten de doelstellingen van het woonplan helpen realiseren. Er is aandacht voor differentiatie in het woningaanbod, minimale oppervlaktes per woongelegenheid en een sterke focus op mengvormen van woninggroottes en woningtypes. Kortom, er wordt een totaalvisie ontwikkeld waardoor alleenstaande projecten binnen een ruimer kader passen en bijdragen tot een optimale ruimtelijke ordening.

Het ontwikkelen van een totaalvisie gebeurt niet vanuit een ivoren toren. Er wordt een samenwerking opgezet met het veld. Een mix van architecten, urban designers, stedenbouwkundigen en academici moet een duidelijke toekomst voor Oostende uittekenen. Wie wil mag het gerust een kwaliteitskamer noemen, belangrijk is het resultaat. De kerngroep kan, indien nodig, aangevuld worden met actoren uit woon , economische , toeristische, mobiliteit, sociale en andere sectoren.

De groep heeft als opdracht om een visie te ontwikkelen voor de stad in al zijn aspecten. Let op, we spreken hier over een totaalvisie. Het gaat niet om specifieke projecten op specifieke locaties. De visie moet resulteren in een masterplan voor de stad. Dit document dient als basis voor de uitwerking en de opmaak van nieuwe Ruimtelijke Uitvoeringsplannen, verkavelingen, bouwvoorschriften.

Vanuit de visietekst kan de kerngroep, eventueel aangevuld met experten uit andere domeinen, kwaliteitsadvies en begeleiding geven. Projectgebonden adviezen moeten steunen op dialoog tussen de ontwikkeling van de algemene visie en de mogelijkheden van concrete projecten.

Uiteraard is er ook een belangrijke rol weg gelegd voor de kerngroep bij de ontwikkeling van de inbreidingsprojecten die opgenomen zijn in het woonplan. Bij grote bouwprojecten waakt de groep over de urbanistische kwaliteiten en de architecturale meerwaarde, dit voorafgaand aan het indienen van de bouwaanvraag.

We schieten uit de startblokken. De voorbereidingsfase is achter de rug. We hebben elk aspect afgewogen, dat nam wat tijd maar we gaan er voor. Er is een duidelijk doel, een duidelijke inhoud. Aan de slag!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.